Partner

Logo Alzbeta HD

Caritas Polska współpracuje z ramach projektu z Wyższą Szkołą Opieki Zdrowotnej i Pracy Społecznej im. Św. Elżbiety w Bratysławie, która działa w Iraku od października 2014 roku, a w styczniu 2015 założono tam projekt STEP‐IN (Saint Elizabeth University’s Project for Iraq in Need). Składa się on z dwóch klinik: Kliniki im bł. Zdenki Schelling (od początku działającej) oraz Kliniki im. bł. Jerzego Popiełuszki.

Klinika im. bł. Zdenki Shelling działa w prowincji Erbil i pomaga w większości chrześcijanom, którzy tam w głównej mierze znaleźli schronienie, a także muzułmanom i jezydom. Klinika jest jedynym dostępnym dla nich punktem całodziennej opieki zdrowotnej.

Klinika im. bł. J. Popiełuszki, nad której założeniem prace trwały od marca 2015 roku, została uruchomiona 1 sierpnia 2015 r. Prowadzona jest w prowincji Dohuk, w obozach Kabarto 1 i 2 i udziela pomocy jezydom, którzy stanowią najliczniejszą grupę oraz muzułmanom.

report foto 2_1024

Zuzanna Dudova

Na prośbę Ministerstwa Zdrowia Irackiego Kurdystanu rozpoczęto działalność od pracy w obozie dla uchodźców wewnętrznych Kabarto 1, gdzie nie była w tym czasie obecna żadna inna organizacja oferująca opiekę zdrowotną. Przez pierwsze trzy miesiące pracowano w kontenerach kompleksu szkoły, następnie zarząd obozu przydzielił osobny zespół kontenerów, gdzie można było w bardziej komfortowy i profesjonalny sposób prowadzić pracę. W tym czasie główna klinika obozu została obsadzona przez International Medical Corps, ale Klinika postanowiła pozostać w obozie i kontynuować pomoc. Klinika im. bł. J. Popiełuszki przyjęła zatem formę stacjonarną i wciąż działa w obozach Kabarto 1 i 2, gdzie zamierza pozostać przez cały rok 2016. Ponadto trwają pracę nad rozszerzeniem działalności, dodając podstawowe testy laboratoryjne, ultrasonograf oraz gabinet dentystyczny.

IMG_4266_1024 (1)

Przemysław Ulman

Pierwszą akcją zespołu Kliniki im. bł. J. Popiełuszki była dystrybucja kremów z permetryną w dotkniętym epidemią świerzbu obozie uchodźców wewnętrznych Assian, podczas której poddano leczeniu około 3000 pacjentów. Na akcję, przeprowadzoną we współpracy z lokalnym partnerem Humanity NGO, składała się również sesja edukacyjna dla mieszkańców obozu dotycząca higieny i właściwego stosowania leków. Zespół Kliniki współfinansował zakup lekarstw i nadzorował ich dystrybucję.
W Klinice działa sześć osób: lekarz i logistyk (z Europy) i czterech lokalnych pracowników (farmaceuta, dwóch pielęgniarzy-tłumaczy i jeden pomocnik). Dbając o dobro pacjentów i komfort pracy lekarzy, zaczęto od września prowadzić kartoteki, w której rejestruje się, wraz z podstawowym opisem, każdą wizytę poszczególnych pacjentów. Własnoręcznie opracowany system komputerowy pozwala na sprawną rejestrację i wyszukiwanie pacjentów i wizyt, jak również rejestrację diagnoz według autorskiej uproszczonej klasyfikacji chorób, co z kolei pozwala na tworzenie precyzyjnych statystyk.

W okresie od początku sierpnia do końca grudnia 2015 roku odnotowano 3107 wizyt. Na sierpień, kiedy nie prowadzono jeszcze imiennej rejestracji pacjentów, przypadło 1314 wizyt. Od momentu wprowadzenia kartoteki do końca roku 2015 Klinika przyjęła 1793 pacjentów. Po wprowadzeniu rejestracji, od września, liczba przyjmowanych pacjentów spadła. Decyzja o wprowadzeniu rejestracji jest jednak bardzo słuszna, gdyż zwiększa diametralnie jakość oferowanej przez Klinikę opieki i ogranicza w wielkim stopniu powszechne niestety próby wyłudzenia przez pacjentów leków. Na Klinikę składa się również apteka, która nieodpłatnie wydaje pacjentom leki przepisane przez lekarza.